O nama

I. Osnovani smo 2008. godine kao potporna institucija za razvoj i poboljšanje kvalitete života stanovnika grada Vukovara
II. potičemo razvoj ljudskih resursa, poduzetništva i tržišta rada te se po uzoru na mnoge europske agencije želimo približiti europskim standardima razvoja.

Misija

Potaknuti održiv razvoj, pripremiti kapacitete grada Vukovara za privlačenje europskih sredstava te sudjelovati u raznim kooperacijskim aktivnostima koje dugoročno rezultiraju regionalnim razvojem.

Vizija

Neki će reći da se o budućnosti mnogo toga može reći o načinu na koji brinemo za društvo danas, a mi vjerujemo da se ta briga ogleda i u našoj zadaći da sustav u kojem se nalazimo uspješno konkurira, odgovorno funkcionira i ispunjava čovjekove potrebe.