Kontaktirajte nas

VURA - RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVAR D.O.O. GOSPODARSKA ZONA 15, 32 000 VUKOVAR
VURA@VURA.HR
+ 385 (0)32 638 775

URED UPRAVE
032/ 638 – 775

ODJEL OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA TE POSLOVA NABAVE
032/ 441 – 026

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA
032/ 441-026

ODJEL ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
032/ 638 – 499

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
032/ 563 – 521

ODJEL ZA PROVEDBU PROJEKATA
032/ 563 – 521